CURSUS STAND UP COMEDY

De cursus Stand Up Comedy heeft een informatief en interactief karakter, De cursisten worden uitgedaagd om eigen materiaal te schrijven en die tijdens de lessen aan elkaar te presenteren. Tijdens de lessen schaaf je door middel van opbouwende feedback aan je materiaal en aan je performance. Alle facetten van stand up comedy komen illustratief aan de orde waaronder: materiaal, presentatie, timing en stemgebruik.
Aan het eind van de cursus heb je een blokje materiaal waarmee je het podium op kunt. Als cursist krijg je een reader met daarin de belangrijkste richtlijnen voor stand up